Потребителите, които са останали без ток повече от денонощие в районите, в които не е обявено бедствено положение, имат право на компенсации.

За останалите се счита форсмажор и такива не се полагат. Това обясни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

„При авария в градските райони, в срок от 2 часа дружествата трябва да създадат необходима организация и да започнат възстановяване на снабдяването,  в извънградските райони този срок е до 4 часа“, уточни председателят на КЕВР.

„Ако захранването не бъде възстановено до 24 часа, дружеството заплаща еднократна компенсация от 30 лева на всеки клиент. Ако това прекъсване на захранването продължи над 36 часа, тогава за всеки последващ период от 12 часа се заплащат по 20 лева на всеки клиент. Така до възстановяването на захранването“, подчерта той.

Това е записано в Общите условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на електроразпределителните дружества. В тях не е разписана конкретна процедура за искане на компенсация.

Единствено в общите условия за „Електроразпределение север” се посочва, че се изпраща „уведомление от клиента” до електроразпределителното дружество.

„В случай че клиента остане без електрическа енергия по вина на „Електроразпределение север” повече от 24 часа след получаването от „Електроразпределение север” на уведомление от клиента, „Електроразпределение север” заплаща неустойка на клиента в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия“, се уточнява в документа.