За опасността от преливане на язовирите в Хайредин и нуждата от спешен ремонт ви разказахме още преди три месеца.

Преливащият язовир "Рогозен 1" е част от каскада от 16 язовира във Врачанско. Той е разположен в долната й част. Язовирът е с неработещ изпускател и разрушен приливник.

Водата от "Рогозен 1"  и останалите язовири от каскадата се влива в "Бързина", който също е с развален изпускател.

Това означава, че когато водата се напълни в него, тя ще започне да прелива, както е и в момента. Може да се изпусне, само с помпи. Язовирната му стена също е в неизправност.

И двата язовира са в предаварийно състояние от години. Ремонтите им ще струват над 3 милиона лева, но община Хайредин, която ги стопанисва казва, че пари няма.

За проблема общината многократно е сигнализирана държавата, действия не са предприети.