Излязоха резултатите от Националното външно оценяване за VII клас, които ще важат за влизането в гимназиите, съобщиха от МОН.

Кандидат-гимназистите могат да видят резултатите си на сайта на МОН на адрес: https://priem.mon.bg/.

Седмокалсниците се явиха на изпит по български език на 17 юни и писаха преразказ върху „Богатството на момъка” на Георги Русафов.

Спорове предизвика задача 17 от изпита по български език, която затрудни дори университестки преподаватели, а МОН обяви, че ще зачита и двата отговора. 

На 19 юни беше изпитът по математика, на който се паднаха задачите от Вариант 1.