Главният прокурор Иван Гешев изяви готовност да бъде изслушан от Народното събрание или в началото на август, или в края на октомври. Гешев посочва, че в първия случай ще отчете първите шест месеца на година, а при втория деветмесечието.

Това намерение обвинител №1 е заявил в писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Това се случва, след като от БСП поискаха обвинител №1 да бъде изслушан в парламента.

В писмото му се уточнява, че статистическата информация за дейността на всички прокуратури в страната се събира и обобщава с периодичност - първо тримесечие, първо шестмесечие, деветмесечие и годишно. Обобщената информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в прокуратурата за първото полугодие на 2020 г. ще бъде изготвена в началото на месец август 2020 г.

Гешев уточнява, че тези данни могат да бъдат представени пред депутатите в началото на месец август.

„В случай, че Народното събрание прецени за необходимост представянето на доклад за дейността на ПРБ за деветмесечието на настоящата година, обобщената информация за този период ще е изготвена след средата на месец октомври 2020 г. Поради това същата може да бъде представена на народните представители в края на месец октомври“, пише в изявлението на прокуратурата.

„Изразявам уважението си към избраните да представляват българския народ и в качеството си на главен прокурор на Република България имам честта периодично да Ви информирам за резултатите от дейността на ръководената от мен структура, на която Конституцията е възложила да следи за спазването на законността в защита правата и законните интереси на българските граждани“, пише главният прокурор Иван Гешев в писмо.