„Закриването на тези специализирани наказателни структури ще бъде само в интерес на мафията, на хората, които извършват престъпления, а цената ще платят българските граждани и българското общество“.

Това каза главният прокурор Иван Гешев на заседанието на Пленума на ВСС. На него се обсъжда декларация във връзка с внесени в 45-ото Народно събрание проект на промени на ЗСВ и на НПК.

В проекта й е записано, че Пленумът изразява категорична подкрепа към съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, които се обявиха срещу закриването на специализираните наказателни органи.

„За да използвам термина, който използва г-н Панов, много често това, което се случва, въпреки че аз съм прокурор, е по-скоро тричане на съдии, а не на прокурори“, заяви той.

„Ние сме ВСС. Ние сме хората, които дължим реакция и ние сме хората, които трябва да защитим всеки магистрат", каза още Гешев.

По време на дискусията председателят на ВКС Лозан Панов каза, че няма да подкрепи декларацията. Той заяви, че в декларацията, която им се предлага, няма никакви правни мотиви.

„Това е една политическа декларация“, каза той.

Панов заяви, че Пленумът на ВСС не е политически орган, поради което и не бива да има като предмет на разглеждане подобен тип декларация.