Очаква се днес Европейската централна банка да обяви резултатите от стрес тестовете на българските трезори.

В края на миналата година евробанкерите официално избраха за цялостна оценка шест български банки - "УниКредит Булбанк", ДСК, ОББ, "Първа инвестиционна банка", "Централна кооперативна банка" и "Инвестбанк".

Активите им бяха оценявани в продължение на около шест месеца. От стрес тестовете зависи дали ще получим зелена светлина за влизане в чакалнята на еврозоната.

Българската народна банка съобщи, че ръководството й вече е запознато с резултатите. Те показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло, допълват от народната банка.

Освен това ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките.