Трасето на разклонението на "Турски поток" към Европа през България преминава през 11 области, а в момента се работи по участък с дължина около 42 км, на територията на област Плевен.

Мощна бригада от български, турски, гръцки и италиански работници откриваме между Долни и Горни Дъбник. Те заваряват и боядисват тръбите, контролно измерват и пресичане на пътя.

Снимка: Министерски съвет

"Опасна зона, дълбок изкоп" - това пише на табелите, с които е обозначен строежът. В момента се подготвя теренът за предстоящия сондаж.

"Тука се вкарва една тръба, която е по-голям диаметър и в нея се вкарва основният газопровод, хоризонтален сондаж е това нещо, за да не се прокопава пътя и да се нанасят щети", обяснява Павел Коларов, от строителния надзор. 

Снимка: Министерски съвет

Според лидера на АБВ Румен Петков обаче проектът има значително забавяне. 
"Има само една машина, която извършва автоматичното заваряване на тръбите и е абсурд да се правят повече от 2 км дневно. Забавянето вече е около 7-8 месеца", поясни Румен Петков.

Според независими енергийни експерти пък се полагат усилия от страна на правителството за реализирането на газопровода. Според тях дори да не бъде спазен срокът, няма да има тежки последици, защото в договора няма срок. 

Имиджово обаче България ще пострада, ако проектът не бъде реализиран спрямо ангажиментите, които сме поели.