Четвъртокласниците се явяват на втората "малка матура". 56 000 деца ще се борят с математиката. Тестът е с 25 задачи.

Най-много са с избираем отговор, няколко с кратък свободен отговор, както и задача с разширено решение.

Националното външно оценяване започва в 10 часа. Пише се с химикалка с черен цвят, позволено е използването на линия, пергел и триъгълник.

Резултатите ще са готови до 9 юни. Те се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.