55 955 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по БЕЛ и математика на 29 и 30 май. Днес изпитът е по български език, а учениците ще решават писмен тест. Те имат 60 минути, а децата със специални образователни потребности - с 30 минути повече.

В теста е включена диктовка, записана на аудиофайл. Освен нея има езикови задачи с избираем отговор, текст за четене с разбиране и тестови задачи към него, речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Изпитът по математика е във вторник. Той се състои от тест с 25 задачи. 18 от тях са с избираем отговор, пет са с кратък свободен отговор, една изисква разширен свободен отговор. Ще има и една текстова задача с три подусловия.

Изпитите започват в 10 ч., но учениците трябва да са в стаите поне 15 минути по-рано. Пише се с химикалка с черен цвят, а на изпита по математика могат да се ползват линия, пергел и триъгълник.

Оценките от националното външно оценяване в края на 4. клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.