Специализираната прокуратура е дала на съд четирима души за участие в организирана престъпна група за искане и получаване на подкупи и за длъжностни престъпления. Обвинителният акт е срещу бивш директор на Басейновата дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР), юрисконсулт в дирекцията и двама съветници от общините Пловдив и Марица.

Те са обвинени, че от май 2018 г. до края на февруари 2020 г., използвайки служебното си положение, получили неправомерни доходи от неизрядни бизнесмени в региона (отглеждащи водоплаващи птици), възползвайки се от разрешителния и санкционния режим.

Обвинените за участие в групата общински съветници учредили през 2017 г. дружество, регистрирано на подставено лице, което да изготвя хидрогеоложки проекти и документи за узаконяване на сондажи и водовземания. Към услугите на това дружество трябвало да бъдат насочвани предприемачи от региона - след целенасочени проверки на БДИБР в техните птицеферми и под заплахата от санкции за допуснати от тях нарушения.

След създаването на дружеството двамата общински съветници внедрили техни хора в администрацията на басейновата дирекция. Първоначално, поискали от тогавашния й директор да се "отчита" пред тях с 10 000 лв. месечно. След категоричния му отказ, го злепоставили пред министъра на околната среда и водите, и той бил уволнен, посочват от прокуратурата.

Новото ръководство на БДИБР назначило проверка на 30 ферми за водоплаващи птици в региона, която установила в много от тях използване на неузаконени водоизточници. Част собствениците били насочвани за решаване на проблема към дружеството на престъпната група, където от тях били искани 5000 лв. за узаконяването. Други били уговаряни да платят еднократна "такса "спокойствие" в същия размер, за да продължат да работят безпрепятствено.

За дружествата, които склонили да платят, проверките били незабавно прекратявани, припомнят от прокуратурата.