Акция на КПКОНПИ в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград, начуи bTV.

По неофициална информация причината за проверката са получени сигнали за незаконни действия от ръководни служители на дирекцията.

Проверява се документацията от 2018 г. до момента на хотели, за които са налични данни, че в продължение на години са използвали минерална вода, а са плащали за питейна вода.

Комисията ще търси информация за евентуално ощетяване на държавния бюджет в особено големи размери.

"В държавата има органи и те работят. Темата е много всеобхватна и ще я коментираме допълнително, когато приключат проверките, които съм назначил със съдействието на министерството. Искам само да ви кажа, че в изминалите два месеца съм освободил трима служители, които са се занимавали с разрешителните и сферата на минералните води", заяви Владимир Димитров, директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".