Без такса за съхранение на големи суми на депозит от 1 август. Пет от банките у нас спират да начисляват задължението.

До момента депозитите от 200 000 лева и нагоре бяха с такса от 0,7% годишно, които вложителят плащаше на банката всеки месец.

При 200 000 лева това прави 116 лева на месец или общо 1400 лева такса на година, за да бъдат парите на влог в банка. Това са сметките за физически лица.

За сметки на юридически лица таксата беше 1% на година, което на 200 000 лева влог прави 166 лева на месец или общо 2000 на година.

След като Европейската централна банка вдигна лихвата българските банки реагираха веднага и обявиха, че махат въпросната такса.

При отрицателните лихви, които Европейската централна банка поддържаше, търговските банки трябваше не да получават лихва, а да плащат лихва за парите, които държат като резерва в централните банки.

Затова те на свой ред започнаха не да плащат лихва, а да събират такси от вложителите, които държат на депозит суми над двеста хиляди лева.

Таксата за големите влогове се премахва от 1 август. В България по данни на БНБ има 8000 сметки на физически лица, в които има над 200 000 лева на влог.