В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2021 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (45.16%), сочат данни на БНБ.

За първите три месеца на годината са заловени 217 неистински банкноти, 98 от които –  по 20 лева.

На второ място са банкнотите от 50 лева, с дял от 25.35% в общия брой на задържаните неистински банкноти.

Най-голям брой банкноти в обръщение са с номинал 50 лева, а с най-малък – 5 лева.

В края на първото тримесечие на текущата година броят на банкнотите с номинал 50 лева достига 34,92% от общия брой на всички книжни пари в обращение, или 178,1 милиона бройки. В същото време делът на най-малко разпространените банкноти, тези с номинал от 5 лева е едва 5,5%.

При монетите са установени 55 фалшификати за първото тримесечие, като има такива от 1, от 2 лева и от 50 стотинки.

В периода януари – март 2021 г. са регистрирани и задържани 6 броя фалшиви монети от 2 лева, 17 броя от 1 лев и 32 броя от 50 стотинки.