С началото на активния летен туристически сезон от 17 юни до 13 септември Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич започват засилен контрол в обектите за търговия с храни и обществено хранене.

Ще се проверяват:

 • обекти за търговия на дребно с храни
 • подвижни, временни и сезонни обекти
 • обекти с дейност на кетъринг
 • заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси
 • туристически обекти, предлагащи  услугата „all inclusive“ и др., намиращи се на територията на съответната област

Проверките ще се извършват с цел установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство:

 • съответствие на сградов фонд и оборудване
 • действащи системи за управление на безопасността на храните
 • произход и правилно съхранение на суровини и храни
 • срокове на съхранение на храните
 • спазване на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите
 • наличие на заверени лични здравни книжки на персонала и др.

Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и да се извършва проследимост на техните доставчици.

Инспекторите ще следят и за подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете; подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

При установяване на несъответствия ще се приемат действия в съответствие с действащото законодателство в областта на храните.