Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5%, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Понижението спрямо предходния месец е с 0,2%, а спадът на годишна база е с 2,9%, когато е била 7,9%.

В сравнение с края на юли 2019 г., като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с цели 0,3 пункта, уточняват от агенцията.

Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5582 по-малко от юни и с 93 419, или с 36,1% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 души спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7613 души.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 700. Най-голям дял са в преработващата промишленост (30,8%), следват хотелиерството и ресторантьорството (12,1%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10,9%), образование (9,2%), административните и спомагателните дейности (8,5%) и държавното управление (6,8%).

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.