Асен Василев не успя да гласува, заличен е от избирателните списъци

Висока е избирателната активност в Хасково

Мария Георгиева

Публикувано в  12:27 ч. 29.10.2023 г.

Финансовият министър Асен Василев, който е родом от Хасково, не е успял да упражни правото си на глас, тъй като е заличен от избирателния списък.

Причината е принципът на уседналост, който при него липсва. Оказва се, че по адресна регистрация той не е регистриран в Хасково.

“Асен Василев не беше открит в избирателния списък, след което го открихме в списъка със заличените лица. Основанието беше, че има настоящ адрес извън България. За да може да упражни правото си на глас, следва да ни предостави удостоверение по чл. 40 от Избирателния кодекс, издадено от Община Хасково и да попълни декларация, че няма да гласува другаде“, обясни пред bTV Петя Шопова, председател на СИК №28.

„Направихме запитване до общината и установихме, че СИК, където е адресът на Асен Василев, е действала правилно. При моя проверка, че установи, че от 2000 г. той има настоящ адрес в САЩ и до настоящия момент в Общинска администрация – Хасково няма информация този адрес да е неактивен, че е променен“, обясни Добромир Якимов, председател на ОИК-Хасково.

„Трябва да има настоящ адрес в България, който в случая той не притежава. Трябва да представи съответни доказателства, че тези данни в ГРАО не са верни със съответен официален документ от САЩ. С тях трябва да се удостовери, че към 28 април този настоящ адрес не е в Щатите“, поясни той.

Асен Василев се опита да си изкара заявление от общината, но от там му казаха, че няма как да му издадат такова, тъй като той е заличен от списъка на ГРАО към МРРБ.

Малко след 14 ч. в ОИК-Хасково е постъпила жалба, подадена от Асен Василев. Приложено е решение на ЦИК, видно от което той е избран за народен представител, както и извадка от НБД, видно от която лицето има настоящ адрес от 04.07.2000 г. в САЩ. Приложено е решение на СИК, в което е посочено, че за да бъде допуснат до гласуване, Василев следва да представи удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс.

Прави се искане до ОИК-Хасково да бъде издадено удостоверение на Асен Василев по чл. 40 от ИК. Според ОИК-Хасково компетентният орган за издаването на удостоверението, което ще позволи на Асен Василев да гласува, е Община Хасково, поради което сигналът му е препратен там.

Всичко за изборите в страната четете в нашия онлайн репортаж: