Прокуратурата е прекратила или отхвърлила 60% от проверяваните в България случаи на злоупотреби с европейски средства. Това констатира Европейската сметна палата в доклада си за противодействие на измамите с пари от кохезионии фондове през последните пет години.

Днес беше представена оценката на регулатора от проверки в България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания на противодействието на измамите със средствата от ЕС за сближаване.

За нашата страна в доклада се посочва, че службите за проверка на използването на европейските средства са открили недостатъци в работата на службите за управление на разходите.

Установено е, че някои управляващи органи са класифицирали неправилно специфични рискове от измама като ниски и следователно не са приложили към тях допълнителни процедури за контрол, пише в документа.