50 000 домакинства от 8 целеви групи ще получат 300 лева еднократна помощ за отопление, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на брифинг в Министерския съвет. 

От помощта ще могат да се възползват семействата на деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали от пожари и наводнения през 2022 г., както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Лазаров подчерта, че няма да е необходимо да се подават документи в Агенцията за социално подпомагане, тъй като лицата вече са идентифицирани.