Спогодбата предвижда в рамките на преходен период до януари 2003 г. да се създаде зона за свободна търговия.
Стокообменът между двете държави за първите 9 месеца на годината е между четири и осем милиона долара, като положителният търговски баланс е в полза на България.