Валентин Миланов стигна до Върховния касационен съд, за да докаже правото си да вижда сина си и да се грижи за него, независимо, че няма брак с майка му.

За първи път върховните съдии се позоваха на конституцията и на закона за защита на детето и одобриха искането на бащата. Софийският съд обаче отказа да изпълни решението им.

Баща: "Мисля отново да се обърна към Върховният касационен съд и ако няма резултат това означава, че в България няма кой да ми защити правата и към Страсбург."

За семейните двойки в процес на развод съдът определя броя на срещите им с децата. Несемейните двойки и децата им са извън закона.

През февруари комисията за защита от дискриминация препоръча при спорове за родителски права съдът да не третира несемейните двойки по-различно от сключилите граждански брак. Тогава комисията разгледа жалбата на Валентин Миланов като дискриминиран баща.

Поне два закона трябва да промени Народното събрание, за да изравни правата на несемейните двойки с тези, сключили брак. Тази промяна би била безсмислена, ако няма промяна и в консервативните нагласи у нас за отношенията между мъжа и жената.