Бургаския квартал “Победа” е най-шареният в етническо отношение. Тук заедно живеят роми, българи и етнически турци. Много от възрастните и децата за първи път виждат компютър, едва след като прекрачат прага на бизнесцентъра. От този месец екипът на центъра предоставя възможност на всички, които желаят, срещу 10 лева да получат минимална компютърна грамотност.

Стоян Петров - специалист информационни технологии към БЦ Бургас: "С тези курсове те имат възможност да си потърсят по-квалифицирана работа за възрастните, а за децата- голяма помощ за училището и работата им с компютри у дома".

До момента за обучение са се записани 11 деца. Преди това 4 души от квартала са преминали курса за възрастни и вече са получили сертификат "оператор на компютър", който се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.