Проучването е направено от Косовския институт за политически проучвания и развитие. То показва още, че обществеността в Косово и в Сърбия е "отворена" за компромис по техническите въпроси.

Сръбските медии разпространиха и резултатите от най-новото проучване на белградска агенция, което показва противоположен резултат - сърбите не могат да приемат отделяне на Косово, докато 90% от албанците са за независимост.

Почти 100% от сърбите, които живеят в Косово, както и разселените не приемат независимостта. Проучването показва също, че косовските албанци като цяло са доволни от хода на преговорите за бъдещия статут на Косово, за разлика от сърбите.

Според резултатите от анкетата албанците в Косово и сърбите в Сърбия посочват като най-важен проблема с безработицата и тежкото икономическо положение.