Годишната такса за търговците на алкохол ще варира от 200 лв. до 5 500 лв., в зависимост от големината на обекта.

Общинският съвет ще запази размера на таксите, както са заложени в Закона за местните данъци и такси, защото тези налози и без това са многократно завишени.

Търговците на открито, вече ще плащат между 0, 30 лв. и 0, 90 лв. на ден в зависимост от зоната, в която търгуват.

Годишната такса за търговия с цигари варира от 150 до 300 лева в зависимост от площта. Общината ще загуби 128 милиона лева от това, че няма да увеличи таксите. Въпреки това съветниците са категорични, че не бива да има ново увеличение, тъй като дребните и средни търговци ще бъдат принудени да преминат към сивата икономика заради непосилното данъчно бреме.

Търговците на алкохол на едро ще плащат 300 лева за издаване на лиценз и между 300 и 1 500 лева годишна такса. Дребните търговци ще внасят 150 лева за лиценз и годишна такса до 300 лева. Съветниците ще увеличат с 10% само административните и курортните такси.