Древните египтяни са почитали яйцето като символ на плодородието и са смятали, че то носи щастие.

Римляните били убедени, че яйцето е най-великото чудо в природата. За християните яйцето е също и символ на новия живот и на възкресението от мъртвите. Като източник на зараждащия се живот, то е било обявено от църквата за най-подходящ символ на Великден.

Учените обаче имат съвсем прозаично обяснение на традицията с великденските яйца. Към Великден дните стават по-дълги от нощите, обилната светлина нарушава хормоналния баланс у кокошките и те започват да снасят много повече яйца, отколкото през зимата.