Според изследователи от университета в Пенсилвания, мъже, които на 16-годишна възраст са имали висок ръст, получават по-големи заплати в по-зряла възраст. Изследователите уверяват, че увеличаване на ръста с 2, 5 сантиметра се изразява в 1, 7-процентно увеличение на заплатата на британеца и в 1, 8-процентно увеличение на доходите на американеца.

Ефектът от височината на човешкия ръст върху заплащането е по-малък в сравнение с други фактори, като например: расовите предразсъдъци и родствените връзки, посочват учените.