В миналото хората казвали, че горите на Мадагаскар са безкрайни. Перлата на острова е Масоала, която се намира на североизточното крайбрежие. Там е най-голямата тропическа гора в Мадагаскар, разстлала се на 3 хиляди квадратни километра. По-голямата й част не е изследвана, а богатството от растителни и животински видове представлява истински рай за учените.

Правителството на страната е признало тропическите гори в Масоала за национално богатство и от 1997 г. районът е обявен за природен резерват. За да се стимулира опазването на природата в района посетителите на резервата плащат входна такса, половината от която отива за нуждите на местното население.
Въпреки, че екотуризмът учи хората да опазват тропическите гори, той не може да ги нахрани, споделят старейшините на местните села. А и с по-малко от 2 хиляди посетители на година, бизнесът едва ли може да се нарече процъфтяващ. Според специалистите решение може да се намери, ако властите в Мадагаскар осъзнаят социо-икономическите проблеми, принуждаващи местинте жители да изсичат горите.