Двадесет и шест белоглави лешояда, подарък от Испания, ще бъдат новите обитатели на Рила и Пирин.

От снощи, 18 февруари, защитените птици вече обитават специална адаптационна клетка в близост до село Ракитна, община Симитли, където за тях ще бъдат полагани специални грижи.

Белоглавите лешояди изчезват от Рила и Пирин края на 60-те години на миналия век, поради масовата употреба на отровни примамки за вълци и други хищници.

Видът е оцелял на отделни места в Източни Родопи, Гърция и Македония. Очакванията на еколозите е с пускането на 13-те двойки белоглави лешояда да се възстанови екологичното равновесие.