След последните 4 тропически урагана и смъртоносните земетресения по данни на Уницеф, близо 2 милиона деца в Хаити са изложени на риска от глад, болести и незаконно извеждане от страната. Световните агенции съобщиха, че католическата църква в Маями например подготвя нов план, който да позволи на хиляди хаитянчета да заживеят в Съединените щати подобно на онези 14 хиляди изоставени кубинчета, които били доведени в Америка през 1960.

Хуманитарните организации обаче са на мнение, че сираците на Хаити трябва първо да заживеят в групови жилища, а след това в приемни семейства в самото Хаити. Има и българи, които искат да помогнат. Сия от години се грижи за изоставени българчета, но сега е решила, че може да се посвети и на едно хаитянче.

"Макар да е рецесия винаги ще се намери място за още една чиния с храна, а още едно столче на масата. Така че ако Господ е рекъл, да помогнем на още едно дете", казва Анастасия Джинджиева.

Сега според законодателството на България, кандидатът да осинови дете от чужда държава трябва да измине дълга процедура с оценка в социален доклад, разрешение да бъде кандидат осиновител и вписване в регистър за международни осиновявания. За да се подслони дете от Хаити има и други пречки - Хаити не е страна по Хагската конвенция, а и у нас няма акредитирана организация която да подготви осиновяването.

Така хаитянските деца сега заминават предимно за държави като Канада, Белгия, Германия и Холандия, защото там от години работят акредитирани асоциации, които осиновяват деца от Хаити и региона.