Бордът на директорите на Международния валутен фонд трябва да одобри днес втория преглед по двегодишното споразумение между България и фонда. От одобрението на борда зависи отпускането на поредния транш от около 32 милиона долара от МВФ за България. На 20 декември мисията на МВФ постигна съгласие с правителството по спорните въпроси, свързани с бюджета. Сред мерките, залегнали тогава в меморандума между България и фонда, са бюджетният дефицит да се наблюдава на всяко тримесечие, а бюджетните приходи - всеки месец. Следващият преглед по двегодишното споразумение се очаква да бъде през май.