Заместник-министърът на културата доц. Анда Палиева ще се срещне с директорите на столичните общински театри, за да обсъдят вариантите за преодоляване на финансовите трудности през 2003 г., предизвикани от съкращаването на общинския бюджет.
Преди седмици министърът на културата Божидар Абрашев е изпратил писмо до кмета но София Стефан Софиянски, в което изразява безпокойство и загриженост по повод проблемите, възникнали около финансирането на театър "София", Малък градски театър "Зад канала", Общински театър "Възраждане" и на Столичния куклен театър, се казва в съобщение на министерството. Божидар Абрашев се е ангажирал и с обещанието, че министерството, чрез своите центрове по изкуствата и Националния фонд "Култура" ще подмага творческите проекти на общинските културни институти. На срещата днес ще бъдат обсъдени още и законодателни промени, насочени към допълнително финансиране на културните институти. Те регламентират възможността театрите да развиват и стопанска дейност. На 21 януари директорите на четирите общински театъра се събраха на дискусия в театър "София". Тогава председателката на Комисията по образование и култура към Столична община Аглая Конова обясни, че намаляването на бюджета на общината с 25% ще рефлектира върху издръжката на театрите. Стана ясно, че съкратеният бюджет за културата в София ще стигне само до юли.