Правителството ще обсъди проект на меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и Румъния за защитата на стратегически обекти и на обекти от особена важност в близост до общата граница срещу терористични актове от въздуха.

Документът регламентира условията на съвместна дейност и задълженията на двете отбранителни ведомства. Страните ще осигуряват редовен обмен на информация във връзка със защитата от възможни терористични актове от въздуха, ще осигуряват необходимата помощ за предотвратяване и противодействие на терористични актове от въздуха, ще обменят опит и ще си помагат взаимно чрез годишни срещи, семинари, участие в учения.

Меморандумът се сключва за петгодишен срок с възможност действието му да бъде продължено автоматично. Изпълнението на клаузите му ще се осъществява при строго спазване на българското и румънското законодателство и при пълното зачитане на принципите на международните договори, подписани от двете страни. Очаква се меморандумът да бъде подписан по време на предстоящото този месец официално посещение на министъра на националната отбрана на Румъния в България.