Хората не искат монтирането на спешни телефони в асансьорите