Съпругата му Андреана Стоянова твърди, че той е невинен.