Тези умения са животоспасяващи при бедствия и извънредни ситуации