Изводът се налага от национално представително проучване