Около големите търговски центрове движението беше натоварено