У нас точният им брой не е ясен - предполага се, че са около милион