Със заповед на министъра на земеделието мярката, по-известна като „Златния гьол", отпадна