Министрите се усъмниха в тях заради оплаквания от клиенти