Говорител на ЕК заяви, че Турция не е изпълнила пет от изискванията