Това е заключението на Комисията по разузнаване към Конгреса на Съединените щати