Това е десетчленната фамилия Камберови от якорудското село Конарско