След облагане с данъци по сметката й са преведени над 54 млн. евро