Lovejoy, C/2014 Q2 ще бъде особено подходяща за наблюдение