Законодателите изрично подчертаха, че правата на собствениците оръжие няма да бъдат засегнати