Според бизнеса България става най-енергоемката страна, с най-ниската производителност на труда