Старите станции на метрото недостъпни за майки с детски колички