За какво има и за какво няма пари в актуализирания бюджет?