Причината е най-силното изригване на слънцето за последните 5 години