Цял ден продължи вторият оглед на дома на Петко Петков